Q.1
Svoj nalog imam otvoren na društvenoj mreži:

Q.2
Dnevno na društvenim mrežama provodim:

Q.3
Imam više e-mail adresa koje koristim za naloge na društvenim mrežama

Q.4
U mojoj listi prijatelja na facebook-u nalazi se:

Q.5
Moje podatke i objave na Facebook-u ili nekoj drugoj mreži mogu videti:

Q.6
U svojim statusima objavljujem:

Q.7
Društvene mreže posećujem preko:

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy